Reiki

… en trygg, enkel og naturlig ”hendene på” metode som bruker den universelle livsenergien til helbredelse, harmoni og balanse på alle nivåer.

Hva er Reiki?

Det er det ingen som virkelig vet…..Gjennom historien har mange gamle sivilisasjoner snakket om eksistensen av en allestedsnærværende livskraft, en energi som kunne gavne livskvaliteten. Ordet Reiki er et japansk ord som oversettes til universell livsenergi (REI – universell, KI – (livs)energi).

Hva inneæbrerer en Reiki behandling?

Under en behandling plasseres hendene varsomt og lett på pasientens kropp. Når hendene legges på skapes en forbindelse mellom Reiki utøveren, som er innviet til Reiki, og mottaker. Denne forbindelsen gjør at mottakers egen energi begynner å arbeide helende i forhold til mottakers eget behov. Reiki kan derfor ikke manipuleres av Reiki utøveren. Reiki er annerledes enn massasje og andre terapiformer, fordi hendene forblir i ro og behandlingen blir gitt gjennom klær og også f.eks. gips. En Reiki behandling varer som regel en time, og hendene flyttes til en ny posisjon ca. hvert femte minutt. Energistrømmen er subtil. De fleste erfarer varme eller kribling under behandlingen og oppnår de samme fysiske fordelene som etter 3 – 4 timer dyp søvn. Det er vanlig å føle seg avslappet og balansert etterpå. ‘

Reiki…

 • muliggjør ansvar for egen hele og velbefinnende
 • reduserer stress og spenninger dramatisk
 • øker din energi og vitalitet
 • akselererer den naturlige helbredelsesprosessen ved å harmonisere energiene i kropp og sinn.
 • fremmer din personlige vekst
 • strømmer fra hendene ved enhver kontakt
 • kan ikke manipuleres, jobber på kroppens største disharmoni
 • løfter din bevissthet, selvfølelse og egenkjærlighet
 • gir deg et evig førstehjelpsskrin – dine egne hender – uten sidestykke
 • fremmer rask heling av skader som kutt, brannsår, blåmerker, stikk så vel som sportsskader og postkirurgiske tilstander
 • understøtter alle tradisjonelle og alternative behandlingsformer
 • restituerer hele din person til en tilstand av harmoni og balanse
 • hjelper deg og andre til å leve lykkeligere og mer harmonisk resten av livet
 • behandler effektivt dyr og styrker planters vekst
 • er ingen kult, religion eller trossystem, og er på ingen måte noen motsetning til individuell tro.

Hvordan få Reiki?

 • Den eneste måten å få Reiki på er å gjennomgå en aktiveringsprosess utført av en tradisjonell Reiki mester.
  Imidlertid kan alle, uansett alder og bakgrunn, motta og lære Reiki. Det er flere Reiki nivåer.
 • Hvert Reiki nivå er fullstendig i seg selv.